Programacions 3r ESO

LOMLOE: En aquest apartat podeu consultar la concreció curricular per matèries.

El percentatge de ponderació de cada criteri és provisional.

Biologia i Geologia

Cooperació i serveis a la comunitat

Cultura Clàssica II

Educació Física

Educació Plàstica Visual i Audiovisual

Física i Química

Geografia i Història

Introducció a la Filosofia

Llengua Castellana i Literatura

Llengua Catalana i Literatura

Llengua estrangera:   Anglès     Anglès Projectes Internacionals   Alemany   Francès

Matemàtiques

Música

Recursos digitals II

Religió

Tecnologia i digitalització II (en català o en anglès SSEE)