Programacions Gestió de vendes i espais comercials (Dual)

1r curs 2n curs

 Formació i orientació laboral

 Anglès

 Gestió econòmica i financera

  Investigació comercial

 Màrqueting digital (impartit en anglès)

 Polítiques de màrqueting

 Aparadorisme i disseny d’espais comercials

 Gestió de productes i promocions en el punt de venda

 Logística d’aprovisionament

 Logística d’emmagatzematge

 Organització d’equips de venda

 Tècniques de venda i negociació (impartit en anglès)