Tècnic Superior en Comerç Internacional (a distància)

1r curs 2n curs

 Transport internacional de mercaderies.

 Gestió econòmica i financera de l’empresa.

 Logística d’emmagatzematge.

 Gestió administrativa del comerç internacional (mòdul en anglès).

 Anglès

 Formació orientació laboral.

 Sistema d’informació de mercats.

 Màrqueting internacional.

 Negociació internacional.

 Finançament internacional (cal haver superat primer el mòdul de Gestió econòmica i financera de l’empresa).

 Mitjans de pagament internacionals (mòdul en anglès) (cal haver superat primer el mòdul de Gestió administrativa del comerç internacional).

 Comerç digital internacional.

 Projecte de comerç internacional (cal fer-lo de forma presencial)