PROJECTE ERASMUS+

Enguany al CEIP de Pràctiques duim a terme un projecte Erasmus+ anomenat “Soundscapes of Europe”. 

Es tracta d’un projecte internacional subvencionat per fons europeus al qual col·laborem amb altres escoles de Turquia, República Txeca i Portugal fent activitats conjuntes i mobilitats, ja que alguns mestres també faran visites a aquestes escoles. 

Això permet als mestres observar noves metodologies i començar a incorporar la dimensió europea al currículum escolar,  i als infants, entre altres coses, aprendre sobre altres països, conèixer cultures diferents i practicar més l’anglès, ja que és la llengua amb la qual ens comuniquem amb ells i realitzen la majoria de les activitats. 

Si voleu més informació sobre el nostre projecte, podeu consultar la web ERASMUS+