ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Benvolgudes famílies,

Enguany s’han de celebrar eleccions als Consells Escolars dels centres educatius. El consell escolar es constitueix per quatre anys, però cada dos anys es fa la renovació del 50% dels seus membres.

Concretament al nostre centre el Consell Escolar està constituït per:

-La Directora

-La Cap d’estudis

-1 Representant de l’Ajuntament

-5 Mestres

-1  Representant de l’AMIPA

-4 Pares o mares

-1 Representant del personal de serveis

– I La secretària (amb veu però sense vot)

De tots aquests, s’hauran d’elegir 3 mestres del claustre i 2 pares o mares, per cobrir vacants o persones que han complit els anys d’estada.

És per tot això, que per a iniciar el procés s’ha de constituir una Junta Electoral. Vos informam que dimarts dia 5 d’octubre, a les 9:00 h , es farà el sorteig públic a l’entrada del centre, per tal d’elegir els membre que en formaran part, d’entre totes les persones que figuren al cens (1 mestre/a i 1 pare o mare).

Posteriorment, vos informarem del calendari de tot el procés.

Atentament,

L’Equip Directiu