INFORMACIÓ MATRÍCULA 23-24

(NOMÉS PER ALUMNES QUE S’INCORPOREN PER PRIMERA VEGADA AL CENTRE)

Matrícula

 INICIFINALITZACIÓ
Educació Infantil22 de juny28 de juny
Educació Primària23 de juny30 de juny

En el cas que en el llistat definitiu, publicat dia 22 de juny a la web del Servei d’Escolarització s’hagi obtingut plaça heu de demanar cita prèvia al telèfon 971 62 15 47 o enviant un correu electrònic a ceipmelciorrossello@educaib.eu

Documentació necessària

Per formalitzat la matrícula han de presentar la documentació els dos tutors/tutores de l’alumne. En el cas que només acudeixi al centre un dels tutors s’ha de dur signada AUTORITZACIO TRÀMITS ESCOLARITZACIÓ_CAT progrenitor absent

** S’HA DE PRESENTAR L’ORIGINAL DEL DNI DELS DOS TUTORS/ES DE L’INFANT

Qualsevol dubte que vos pugui sorgir durant tot el procès el podreu consultar telefònicament o per correu electrònic.

ÉS INDISPENSABLE DEMANAR CITA PRÈVIA

Informacions d’Educació Infantil

QUÈ FEIM A L’ESCOLA. CURS 23-24

Recomanacions

Període adaptació 4t. EI

Altres informacions

INFORMACIÓ PER A NOUS SOCIS-SÒCIES DE L’AMIPA CURS 2023-24

LLISTAT PROVISIONAL PROCÉS D’ADMISSIÓ 23-24

Benvolgudes famílies,

Avui s’ha publicat el llistat amb la puntuació provisional d’admissió que podeu consultar en la nostra pàgina web i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat. 

Us recordem que el període de reclamacions es de dia 7 a dia 9 de juny. 

Les famílies que heu fet un tràmit autenticat per fer la sol·licitud ara podreu fer el tràmit telemàtic per fer una reclamació (si s’escau), però si heu d’adjuntar documentació l’haureu de presentar al centre. Si heu fet tràmit anònim o sol·licitud en paper la reclamació l’heu de tramitar al centre. 

Recordau que el llistat definitiu es publicarà dia 21 de juny i que, en cas de tenir plaça adjudicada al nostre centre, heu de formalitzar la matrícula, demanant cita prèvia per poder realitzar el tràmit. 

Durant aquesta setmana publicarem a la nostra pàgina web tota la documentació necessària.

LLISTAT DE PUNTUACIÓ PROVISIONAL

 

AJUTS MENJADOR 23-24

 

AJUTS MENJADOR CURS 2023-2024

Us informam que al BOIB núm. 72 del 1 de juny s’ha publicat la Resolució del Conseller d’Educació i Universitat de 26 de maig de 2023, per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador pels alumnes que cursen estudis als Centres Docents no Universitaris durant el curs escolar 2022-2023.

Les sol·licituds s’han de presentar degudament emplenades al centre educatiu on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2023-2024. També es pot tramitar la sol·licitud telemàticament a través de la Seu electrònica de la CAIB.

El període per presentar les sol·licituds és:
– Pel segon cicle d’Educació Infantil: del 22 al 28 de juny. – Per Educació Primària: del 23 al 30 de juny.

En cas de germans s’ha de fer una única sol·licitud.

Podeu trobar tota la documentació a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, al següent enllaç:
http://dgpice.caib.es

Us adjuntam model de sol·licitud d’acceptació de l’ajut per barem o annex 2 A, el model de sol·licitud per condició directe o annex 2 B (alumnes en acolliment en un centre, família víctima de violència de gènere o alumnes en condició de refugiats) i un manual orientatiu on podeu consultar els requisits per poder demanar l’ajut.

És important demanar cita prèvia per entrega la sol·licitud

ANNEX 2 A

ANNEX 2 B

MANUAL