LLISTAT MATERIAL CURS 24-25

Benvolgudes famílies,

a la columna de l’esquerra a la portada del web trobareu el llistat de material per al curs 24-25.

Tot i així, aquí en teniu les imatges de cada curs.

MATERIAL 5è i 6è 24-25
Material 4t 24-25
Material 3er 24-25
Material 1er i 2on 24-25

LLISTAT PROVISIONAL PROCÉS D’AMISSIÓ 24-25

Benvolgudes famílies:

Avui s’ha publicat el llistat amb la puntuació provisional d’admissió que podreu consultar al document adjunt al final d’aquest text o la web del Servei d’Escolarització.

El període de reclamacions és del 13 al 17 de juny, ambdós inclosos.

Les famílies que tingueu usuari autenticat podran fer una reclamació online i podran adjuntar documentació en aquest tràmit. Si no teniu usuari autenticat, la reclamació es farà al centre amb cita prèvia.

Recordau que el llistat definitiu es publicarà dia 21 de juny i que, en cas de tenir plaça adjudicada en el nostre centre, heu de formalitzar la matrícula a partir del 24 al 28 de juny, sempre demanant cita prèvia.

Durant aquesta setmana publicarem a la nostra web tota la documentació necessària.

LLISTAT PROVISIONAL (1)

MATRÍCULA 24-25

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES: EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Curs 2024-25

Benvolgudes famílies:

El procés d’admissió d’alumnes d’educació Infantil i Primària per al curs 2024-2025 s’iniciarà el proper 20demaig amb la tramitació de la sol·licitud a la web: www.escolaritzacio.caib.es

Aquesta sol·licitud per alumne és única i s’ha de presentar en el centre que trieu en primera opció tan presencial com de forma telemàtica. Es poden triar fins a 5 centres. Es publicarà la puntuació provisional i el llistat d’admesos definitiu al centre escollit en primera opció.

Es recomana realitzar el tràmit de la sol·licitud de manera telemàtica.

La formalització de la matrícula s’ha de fer en el termini que marca el calendari, en cas contrari es perd la plaça obtinguda.

Per a la presentació de la documentació s’haurà de demanar una cita prèvia, al telèfon 971 62 15 47 o per correu electrònic ceipmelciorrossello@educaib.eu.

HORARI PER PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ: 8:30 a 14:30

A la web del Servei d’Escolaritzaciópodreu trobar tota la informació necessària: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

  • lasol·licitudque s’ha de complimentar
  • calendaride tot el procés
  • consultaonlinedelesllistesprovisionals i definitives
  • elscriterisdebaremació

Les sol·licituds han d’anar signades pels dos tutors/es de l’infant.

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ

Curs 2024/2025


INICIFINALITZACIÓ
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS20 de maig28 de maig
LLISTES PROVISIONAL12 de juny
RECLAMACIONS13 de juny17 de juny
MATRICULACIÓ24 de juny28 de juny
Quinespassess’handeseguir?Com?Quan?
Presentarlasol·licitud Es pot accedir al tràmit amb: Clave o usuari GESTIB o CAIB (autenticat) Realitzar el tràmit i acudir al centre només en el cas que s’hagi de presentar documentació que no es pugui consultar telemàticament.
Dades personals (tràmit anònim). Us heu de posar en contacte amb el centre per lliurar la documentació presencialment.
Telemàticament a la web Servei d’EscolaritzacióFer el tràmit telemàticament, després demanar cita per entregar la documentació a efectes de baremació.
Del 20al 28 demaig
CitaPrèviaalcentre
Dilluns,dimecresi divendres de8:30a14:30.
Consultarlesllistesprovisionals. Revisar si les dades i la puntuació del llistat són correctes. En cas d’errada presentar les reclamacions.– Telemàticament Telemàticament web Servei d’Escolarització. -Web del centre.
Llistat: 12 de juny
Reclamacions: del 13 al 17dejuny
Consultarelllistatdefinitiu. Reservat: té plaça. S’ha de formalitzar la matrícula. No reservat: tendreu una cita telefònica on se li oferirà una plaça a un altre centre (apareixerà el dia i la hora de la cita
– Telemàticament Telemàticament web Servei d’Escolarització. -Web del centre.


21 de juny
Matrícula En obtenir la plaça, s’ha de formalitzar la matrícula. Trobareu la documentació que s’ha de lliurar a la nostra pàgina web.
Presencialment, al Ceip Melcior Rosselló i Simonet, amb cita prèvia.
Educació Infantil i Primària: del 24al28dejuny


Cita prèvia:Dilluns,dimecresi divendres de8:30a14:30.

OFERTESCOMPLEMENTÀRIES (gestionades per l’AMIPA – Tel. 971620236): Escola Matinera, activitats extraescolars i menjador escolar

INFORMACIÓ MATRÍCULA 23-24

(NOMÉS PER ALUMNES QUE S’INCORPOREN PER PRIMERA VEGADA AL CENTRE)

Matrícula

 INICIFINALITZACIÓ
Educació Infantil22 de juny28 de juny
Educació Primària23 de juny30 de juny

En el cas que en el llistat definitiu, publicat dia 22 de juny a la web del Servei d’Escolarització s’hagi obtingut plaça heu de demanar cita prèvia al telèfon 971 62 15 47 o enviant un correu electrònic a ceipmelciorrossello@educaib.eu

Documentació necessària

Per formalitzat la matrícula han de presentar la documentació els dos tutors/tutores de l’alumne. En el cas que només acudeixi al centre un dels tutors s’ha de dur signada AUTORITZACIO TRÀMITS ESCOLARITZACIÓ_CAT progrenitor absent

** S’HA DE PRESENTAR L’ORIGINAL DEL DNI DELS DOS TUTORS/ES DE L’INFANT

Qualsevol dubte que vos pugui sorgir durant tot el procès el podreu consultar telefònicament o per correu electrònic.

ÉS INDISPENSABLE DEMANAR CITA PRÈVIA

Informacions d’Educació Infantil

QUÈ FEIM A L’ESCOLA. CURS 23-24

Recomanacions

Període adaptació 4t. EI

Altres informacions

INFORMACIÓ PER A NOUS SOCIS-SÒCIES DE L’AMIPA CURS 2023-24

LLISTAT PROVISIONAL PROCÉS D’ADMISSIÓ 23-24

Benvolgudes famílies,

Avui s’ha publicat el llistat amb la puntuació provisional d’admissió que podeu consultar en la nostra pàgina web i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat. 

Us recordem que el període de reclamacions es de dia 7 a dia 9 de juny. 

Les famílies que heu fet un tràmit autenticat per fer la sol·licitud ara podreu fer el tràmit telemàtic per fer una reclamació (si s’escau), però si heu d’adjuntar documentació l’haureu de presentar al centre. Si heu fet tràmit anònim o sol·licitud en paper la reclamació l’heu de tramitar al centre. 

Recordau que el llistat definitiu es publicarà dia 21 de juny i que, en cas de tenir plaça adjudicada al nostre centre, heu de formalitzar la matrícula, demanant cita prèvia per poder realitzar el tràmit. 

Durant aquesta setmana publicarem a la nostra pàgina web tota la documentació necessària.

LLISTAT DE PUNTUACIÓ PROVISIONAL

 

AJUTS MENJADOR 23-24

 

AJUTS MENJADOR CURS 2023-2024

Us informam que al BOIB núm. 72 del 1 de juny s’ha publicat la Resolució del Conseller d’Educació i Universitat de 26 de maig de 2023, per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador pels alumnes que cursen estudis als Centres Docents no Universitaris durant el curs escolar 2022-2023.

Les sol·licituds s’han de presentar degudament emplenades al centre educatiu on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2023-2024. També es pot tramitar la sol·licitud telemàticament a través de la Seu electrònica de la CAIB.

El període per presentar les sol·licituds és:
– Pel segon cicle d’Educació Infantil: del 22 al 28 de juny. – Per Educació Primària: del 23 al 30 de juny.

En cas de germans s’ha de fer una única sol·licitud.

Podeu trobar tota la documentació a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, al següent enllaç:
http://dgpice.caib.es

Us adjuntam model de sol·licitud d’acceptació de l’ajut per barem o annex 2 A, el model de sol·licitud per condició directe o annex 2 B (alumnes en acolliment en un centre, família víctima de violència de gènere o alumnes en condició de refugiats) i un manual orientatiu on podeu consultar els requisits per poder demanar l’ajut.

És important demanar cita prèvia per entrega la sol·licitud

ANNEX 2 A

ANNEX 2 B

MANUAL

 

 

PROCÉS D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA CURS 23-24

Benvolgudes famílies,

el proper 8 de maig s’obre el procés admissió i el 22 de juny el procés de matrícula al nostre centre. Per aquest motiu hem preparat uns documents amb tota la informació necessària per facilitar-vos el procés al màxim. Per a qualsevol dubte podeu acudir al centre en horari d’atenció .

Moltes gràcies.

Informació famílies admissió corregit 23-24

CELEBRAM EL 8M DIA DE LA DONA

El passat 8 de març celebràrem en el centre el dia de la Dona amb tot un seguit d’activitats. Vàrem penjar llaços liles al reixat de l’escola  amb frases reivindicatives. A més s’han fet activitats de conta contes, teatre i dinàmiques d’educació per a la Igualtat.

Aquí vos passam algunes imatges.

 
 
 

Reunions informatives famílies

Benvolgudes famílies, 

Vos adjuntam el calendari de reunions d’inici de curs. 

4t EI: Dimecres 7 de setembre a les 14h.

5èEI: Dimarts 6 de setembre a les 13h.

6è EI: Dijous 15 de setembre a les 14 h.

1r EP:  Dimarts 6 de setembre a les 14h.

2n EP Dijous 22… Llegeix més»

LLISTAT PROVISIONAL PROCÉS D’ADMISSIÓ 22-23

Benvolgudes famílies

Avui s’ha publicat el llistat provisional d’admissió que podeu consultar en la nostra pàgina web i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat. 

Us recordem que el període de reclamacions es de dia 8 a dia 10 de juny. 

Les famílies que heu fet un tràmit autenticat per fer la sol·licitud ara podreu fer el tràmit telemàtic per fer una reclamació (si s’escau), però si heu d’adjuntar documentació l’haureu de presentar al centre. Si heu fet tràmit anònim o sol·licitud en paper la reclamació l’heu de tramitar al centre. 

Recordau que el llistat definitiu es publicarà dia 22 de juny i que, en cas de tenir plaça adjudicada al nostre centre, heu de formalitzar la matrícula, demanant cita prèvia per poder realitzar el tràmit. 

 

Durant aquesta setmana publicarem a la nostra pàgina web tota la documentació necessària. 

llistat provisional

CONVOCATÒRIA AJUDES ALUMNES NESE CURS 2022-2023

 

Us informam que en data 18 de maig de 2022 s’ha publicat al BOE l’extracte de la Resolució de
la convocatòria de les ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu
per al curs acadèmic 2022-2023, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional.
No hi ha canvis a la convocatòria respecte als anys anteriors, simplement s’ha ampliat el termini
per sol·licitar-les, aquest comença el 19 de maig i finalitza el 30 de setembre de 2022.
Com cada any, les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu
electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional:


https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp


Trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la pàgina web del Servei de Comunitat
Educativa i en el portal «Becas de Educación»:

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

INFORMACIÓ IMPORTANT, PROCÉS D’ADMISSIÓ 22-23

 

Benvolgudes famílies, 

La Conselleria d’Educació i Universitat ens ha comunicat en el dia d’avui que ES POT REALITZAR LA CONSULTA TELEMÀTICA DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ACREDITAR EL DOMICILI EN EL MUNICIPI DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. 

 

NO ÉS NECESSARI QUE APORTEU AQUESTA DOCUMENTACIÓ PRESENCIALMENT I EN PAPER A L’ESCOLA. 

 

Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb l’escola. 

 

Secretaria Ceip Melcior Rosselló i Simonet

CALENDARI ESCOLAR CURS 22-23

Benvolgudes famílies,

La Conselleria d’Educació ja ha publicat el calendari escolar per al curs 22-23. A continuació el vos compartim, teniu present però, que falten dies de festa per afegir que són aquells que trien el centre i l’ajuntament i que es trien a principi de curs. No serà,per tant, fins setembre que vos podrem compartir el calendari definitiu.

Moltes gràcies.

PREVISIÓ MATRÍCULA CURS 22-23

Benvolgudes famílies,

tal i com indiquen les normes de Conselleria vos compartim la previsió de matrícula per al curs 22-23. En ella hi trobreu desglossades, per cursos, les places reservades per als alumnes ja matriculats i les places vacants.

Per a qualsevol dubte o aclariment posau-vos en contacte amb secretaria, gràcies.

JORNADA DE PORTES OBERTES

BENVOLGUDES FAMÍLIES,

ESTAU CONVIDADES A LA JORNADA DE PORTES OBERTES QUE TENDRÀ LLOC DIJOUS DIA 7 D’ABRIL DES DE LES 14 A LES 17H.

A LES 16H. HI HAURÀ UNA REUNIÓ INFORMATIVA PER LES FAMÍLIES QUE TENGUIN INTERÈS EN MATRICULAR ELS SEUS INFANTS A LA NOSTRA ESCOLA EL CURS QUE VE.

US DEMANAM QUE PEL BON FUNCIONAMENT DE LA REUNIÓ INTENTEU ASSISTIR A LA REUNIÓ SENSE ELS INFANTS

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

IMPORTANT!!!!!!!!!!

FAMÍLIES: ELEGIU ELS VOSTRES REPRESENTANTS AL CONSELL ESCOLAR

DIJOUS 30 DE NOVEMBRE

DE 14,00H. A 17,30H. A LA SALA DE MESTRES

Candidat/es:

Benet Joan DARDER CANYELLES

Consuelo DE PACO MARTÍN

Francisca DE PACO MARTÍN

Margalida FORTEZA PERICÀS

Susanna GARAU FRANCO

Laura LLANERAS VIVES

Maria MARQUÈS PASCUAL

Alícia SERRA GARCÍA

RECLAMACIONS AL CONSELL ESCOLAR

Benvolgudes famílies:

Us comunicam que no hi ha hagut reclamacions a les candidatures provisionals de les persones representants al Consell Escolar. És per això que passen a ser definitives i s’inicia la campanya electoral.

La mesa electoral estarà formada per:

342.- JIMÉNEZ MARTÍN, Mª J.

643.- SABORIDO RACERO, Laura

i la Directora de l’escola.

Serà la secretària la mare de menor edat.

Us recordam que les eleccions de pares i mares es faran dimarts dia 30 de novembre de 14,00 a 16,30 hores a la sala de mestres.

Us recordam també l’obligatorietat de dur mascareta i mantenir les distàncies.

GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Reunida la Junta Electoral dia 9 de novembre de 2021, es fan públiques les candidatures provisionals i el resultat del sorteig per a formar part de la mesa electoral de les eleccions al Consell Escolar.

Candidatures provisionals representants famílies:

DARDER CANYELLES, BENET JOAN

DE PACO MARTÍN, CONSUELO

DE PACO MARTÍ, FRANCISCA

FORTEZA PERICÀS, MARGALIDA

GARAU FRANCO, SUSANNA

LLANERAS VIVES, LAURA

MARQUÈS PASCUAL, MARIA

SERRA GARCÍA, ALICIA

Candidatures provisionals representants mestres:

ABRIL HERVÁS, RAÜL

BENESTAR BARCELÓ, JOANA

CAÑELLAS FALCÓ, XISCA

Sorteig de les dues persones representants de les famílies per formar part de la mesa electoral:

725.- TORRALBO TORRALBO, Genoveva 

331.- HUÉLAMO ARRÁEZ, Alberto

Serà el secretari la persona de menor edat.

Són membres de la mesa electoral suplents: 

342.- JIMÉNEZ MARTÍN, Mª J.

761.- VILLALONGA LLADÓ,  Catalina

643.- SABORIDO RACERO, Laura

487.- NADAL BIBILONI, Isabel

585.- RAJOY MARTÍ, Elena

642.- RUSSANO, Fabio

763.- VILLASECA CABRERA, Eva

Membres de l’AMIPA

Titular.-   AGUILÓ LLABRÉS, VICTÒRIA            

Suplent.- MOYÀ ANDREU, IRINA               

Representant de l’Ajuntament:

CRESPÍ SIMÓN, MAGDALENA

Representant del personal d’Administració i Serveis:

CAÑELLAS RAMÓN, MIQUEL

Us recordam que el període de reclamacions acaba dia 12 de novembre a les 12 hores.

LA JUNTA ELECTORAL DECIDEIX QUE LES ELECCIONS DELS REPRESENTANTS DE LES FAMÍLIES ES CELEBRARAN DIA 30 DE NOVEMBRE DE LES 14,00H. A LES 17,30H.

LLOC: SALA DE MESTRES

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR

Benvolgudes famílies:

Després de l’acta de constitució de la Junta Electoral, dia 8 d’octubre a les 14h., formada per:

– Lídia Macanas Torres (representant de les famílies)

– Rosa Rodríguez Ordóñez (representant de mestres)

– Milagros Tugores Busquets (presidenta de la Junta Electoral)

queden aprovats el censos, els models de sobres i paperetes i el calendari que figura a continuació:

19/10/2021.– A les 14 h. fi del termini de reclamacions als censos provisionals.

(Els censos es poden consultar a l’entrada de la porta principal de l’escola des d’avui mateix)

22/10/2021.– Publicació dels censos definitius.

29/10/2021.- A les 12 h. final del termini de presentació de les candidatures que es farà per escrit.

(El model serà a la vostra disposició a la secretaria del centre)

9/11/2021.– Proclamació provisional de les candidatures. Sorteig dels membres de les meses electorals i sol·licitud de representant de l’Ajuntament i de representant de l’AMIPA.

10/11/2021.- Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals.

12/11/2021.– A les 12 h. final de termini de reclamacions de les candidatures provisionals.

19/11/2021.– Publicació candidatures definitives i inici de la campanya electoral.

22/11/2021.- Convocatòria de claustre extraordinari per a les eleccions.

22/11/2021.- A les 12h. Final del termini per a sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. I fi del termini per pares i mares per sol·licitar els sobre i les paperetes per votar per correu.

30/11/2021.- Eleccions del representants dels pares i mares des de les 14h. fins a les 17,30h.

3/12/2021.- Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació dels candidats/es electes.

9/12/2021.- Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar.


US ANIMAM A PRESENTAR LA VOSTRA CANDIDATURA

MOLTES GRÀCIES!

DIES DE LLIURE ELECCIÓ

Bon dia famílies,

vos informam que els dies de lliure elecció que ha elegit el claustre són els següents:

– 11 d’octubre
– 7 de desembre
– 25 de febrer
 
Aquests dies coincideixen amb els que ha agafat l’institut per a facilitar la conciliació d’aquelles famílies que tenen fills en els dos centres.
 
L’equip Directiu.

AJUTS MENJADOR CURS 21-22

Vos informam que al BOIB nº 105 de 7 d’agost de 2021 es va publicar la Resolució del Conseller d’Educació i Universitat del 30 de juliol, per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador pels alumnes que cursen estudis als Centres Docents no Universitaris durant el curs escolar 2021-2022.

El període per presentar les sol·licituds és del 6 al 17 de setembre.

Podeu trobar tota la documentació al següent enllaç:

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_individualitzats_de_menjador_novetat/

CONVOCATÒRIA AJUDES ALUMNES NESE CURS 21-22

 

Vos informam que ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2021-2022.

Les sol.licituds s’han de presentar telemàticament fins al 30 de setembre de 2021.

Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació professional.

Les sol·licituds s’han d’emplenar a través d’aquesta pàgina o a la seu electrònica del Ministeri:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

Així mateix també trobareu la informació i les instruccions per a sol·licitar la beca a la Secció de Beques de la Conselleria d’Educació i Formació Professional:
http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/pagina_dinici-85887/?campa=yes

Enllaços a les reunions informatives de principi de curs.

Benvolgudes famílies,

Vos adjuntam els enllaços per poder accedir a les reunions informatives de principi de curs. 

Salutacions!

4t d’educació infantil: 

Divendres 3 a les 13 hores.

https://meet.google.com/djc-kcpv-uea

5è d’educació infantil: 

Divendres 3 a les 14 hores.

https://meet.google.com/fdv-ogyv-dse?hs=122&authuser=0

6è d’educació infantil:  (Enllaç actualitzat)

Dilluns 6 a les 13 hores.

https://meet.google.com/cym-rbnv-vke

1r… Llegeix més»

ACTUALITZACIÓ PLA DE CONTINGÈNCIA

Benvolgudes famílies

Seguint les instruccions de conselleria hem actualitzat el pla de contingència per al curs 21-22, que ja està adaptat a la nova situació epidemiològica. Vos deixam aquí el document que ha sigut aprovat pel claustre de mestres i pel Consell Escolar amb data de dia 1/07/2021. Així mateix, aquest i tots els documents oficials que regeixen el funcionament del centre els podreu trobar a la barra de menu-documents de centre.

Actualització pla de contingència

Bon estiu a tots!

Mallorca al plat

Benvolgudes famílies:

Dins el programa pilot “Mallorca al plat” sobre el qual us informarem fa varies setmanes, s’ofereixen 4 jornades per a famílies i 3 tallers de formació online que tendran lloc durant les properes setmanes ( el primer taller és per famílies).
 
Les jornades per a famílies són presencials i, per tant, les places son limitades. Esperam que vos agradi la proposta i vos animam a participar-hi!
 
 

IMPORTANT: PROCÈS D’ESCOLARITZACIÓ

1.- La reunió informativa per a les famílies interessades en matricular els seus fills/es al nostre centre es durà a terme, telemàticament, el proper dijous 29 a les 15h. La farem a través de la plataforma GOOGLE MEET.

Aquí teniu l’enllaç per accedir-hi: https://meet.google.com/pbv-bwtb-vxr

2.- D’altra banda, gràcies a un acord entre l’escola i l’Ajuntament es podrà realitzar la consulta telemàtica del certificat d’empadronament. Per poder-ho fer és imprescindible que quan realitzeu el tràmit telemàtic autoritzeu a que es pugui realitzar aquesta consulta.

AJUDES MENJADOR SITUACIONS SOBREVINGUDES ( NOU )

Benvolgudes famílies,
 
La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha obert un tràmit extraordinari per tal que els centres educatius presentin, si s’escau, noves sol·licituds per ajudes al servei de menjador per aquell alumnat que no hagi obtingut ajuda en l’anterior convocatòria.
 
NOU!
 
Terminis per presentar les sol·licituds de les ajudes de menjador per ajuts individualizats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2020-2021, teniu un nou termini:
 
Del 14 al 23 de març
 
Teniu les instruccions als documents adjunts.
 

ORIENTACIONS PER TREBALLAR AMB ELS INFANTS DAVANT UN CONFINAMENT

Benvolgudes famílies;

Donades les circumstàncies en què ens trobam, l’equip de suport del nostre centre ha elaborat unes orientacions a tenir presents en casos de confinament o quarantena. Són orientacions que ens poden ajudar a atendre millor  els nostres infants en cas d’haver d’estar uns dies sense sortir de casa. Esperam que vos siguin d’ajut.

L ESCOLA A CASA 2n Cicle.docx

L ESCOLA A CASA Ed. Inf.docx

L ESCOLA A CASA 1r CIcle.docx

 

 

PROTOCOL ACTUACIÓ COVID-19

Benvolgudes famílies:
 
Després d’una reunió mantinguda amb l’Ajuntament, una representant del Centre de Salut i representants dels Centres Educatius del poble, amb establert un protocol a fi de controlar la pandèmia.
 
Quan un infant, dins el seu centre escolar, presenti símptomes de la malaltia:
1.- Avisarem a les… Llegeix més»

REUNIONS AMB FAMÍLIES

Benvolgudes famílies, 
Vos adjuntam l’enllaç a  la reunió amb famílies que realitzarem aquests primers dies de setembre.
 

 

Per tal de poder-hi accedir necessitareu un compte de google.
 

 
 
 

Si entrau amb l’ordinador només heu de fer clic a l’enllaç. 
Si utilitzau un mòbil o una tablet abans haureu de descarregar l’aplicació Google… Llegeix més»

INFORMACIÓ FAMÍLIES ADMISSIÓ CURS 20-21

 

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Curs 2020-2021
Benvolgudes famílies:
El procés d’admissió d’alumnes d’educació Infantil i Primària per al curs 2020-2021 s’iniciarà el proper 1 de juny amb la tramitació telemàtica, sent la manera més adequada i segura per la situació de crisis… Llegeix més»

TOT ANIRÀ BÉ!

Benvolgudes famílies:
Us informam que, atesa l’ampliació de l’estat d’alarma, queda ajornat el calendari que figura a l’annex 2 de la resolució relativa al procés d’adscripció i admissió que es va publicar en el BOIB dia 14 de març. Després de les vacances de Pasqua, en funció de l’evolució de la situació, la Conselleria publicarà una nova resolució amb un nou calendari.