LLISTAT MATERIAL CURS 24-25

Benvolgudes famílies,

a la columna de l’esquerra a la portada del web trobareu el llistat de material per al curs 24-25.

Tot i així, aquí en teniu les imatges de cada curs.

MATERIAL 5è i 6è 24-25
Material 4t 24-25
Material 3er 24-25
Material 1er i 2on 24-25

LLISTAT PROVISIONAL PROCÉS D’AMISSIÓ 24-25

Benvolgudes famílies:

Avui s’ha publicat el llistat amb la puntuació provisional d’admissió que podreu consultar al document adjunt al final d’aquest text o la web del Servei d’Escolarització.

El període de reclamacions és del 13 al 17 de juny, ambdós inclosos.

Les famílies que tingueu usuari autenticat podran fer una reclamació online i podran adjuntar documentació en aquest tràmit. Si no teniu usuari autenticat, la reclamació es farà al centre amb cita prèvia.

Recordau que el llistat definitiu es publicarà dia 21 de juny i que, en cas de tenir plaça adjudicada en el nostre centre, heu de formalitzar la matrícula a partir del 24 al 28 de juny, sempre demanant cita prèvia.

Durant aquesta setmana publicarem a la nostra web tota la documentació necessària.

LLISTAT PROVISIONAL (1)

MATRÍCULA 24-25

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES: EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Curs 2024-25

Benvolgudes famílies:

El procés d’admissió d’alumnes d’educació Infantil i Primària per al curs 2024-2025 s’iniciarà el proper 20demaig amb la tramitació de la sol·licitud a la web: www.escolaritzacio.caib.es

Aquesta sol·licitud per alumne és única i s’ha de presentar en el centre que trieu en primera opció tan presencial com de forma telemàtica. Es poden triar fins a 5 centres. Es publicarà la puntuació provisional i el llistat d’admesos definitiu al centre escollit en primera opció.

Es recomana realitzar el tràmit de la sol·licitud de manera telemàtica.

La formalització de la matrícula s’ha de fer en el termini que marca el calendari, en cas contrari es perd la plaça obtinguda.

Per a la presentació de la documentació s’haurà de demanar una cita prèvia, al telèfon 971 62 15 47 o per correu electrònic ceipmelciorrossello@educaib.eu.

HORARI PER PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ: 8:30 a 14:30

A la web del Servei d’Escolaritzaciópodreu trobar tota la informació necessària: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

  • lasol·licitudque s’ha de complimentar
  • calendaride tot el procés
  • consultaonlinedelesllistesprovisionals i definitives
  • elscriterisdebaremació

Les sol·licituds han d’anar signades pels dos tutors/es de l’infant.

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ

Curs 2024/2025


INICIFINALITZACIÓ
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS20 de maig28 de maig
LLISTES PROVISIONAL12 de juny
RECLAMACIONS13 de juny17 de juny
MATRICULACIÓ24 de juny28 de juny
Quinespassess’handeseguir?Com?Quan?
Presentarlasol·licitud Es pot accedir al tràmit amb: Clave o usuari GESTIB o CAIB (autenticat) Realitzar el tràmit i acudir al centre només en el cas que s’hagi de presentar documentació que no es pugui consultar telemàticament.
Dades personals (tràmit anònim). Us heu de posar en contacte amb el centre per lliurar la documentació presencialment.
Telemàticament a la web Servei d’EscolaritzacióFer el tràmit telemàticament, després demanar cita per entregar la documentació a efectes de baremació.
Del 20al 28 demaig
CitaPrèviaalcentre
Dilluns,dimecresi divendres de8:30a14:30.
Consultarlesllistesprovisionals. Revisar si les dades i la puntuació del llistat són correctes. En cas d’errada presentar les reclamacions.– Telemàticament Telemàticament web Servei d’Escolarització. -Web del centre.
Llistat: 12 de juny
Reclamacions: del 13 al 17dejuny
Consultarelllistatdefinitiu. Reservat: té plaça. S’ha de formalitzar la matrícula. No reservat: tendreu una cita telefònica on se li oferirà una plaça a un altre centre (apareixerà el dia i la hora de la cita
– Telemàticament Telemàticament web Servei d’Escolarització. -Web del centre.


21 de juny
Matrícula En obtenir la plaça, s’ha de formalitzar la matrícula. Trobareu la documentació que s’ha de lliurar a la nostra pàgina web.
Presencialment, al Ceip Melcior Rosselló i Simonet, amb cita prèvia.
Educació Infantil i Primària: del 24al28dejuny


Cita prèvia:Dilluns,dimecresi divendres de8:30a14:30.

OFERTESCOMPLEMENTÀRIES (gestionades per l’AMIPA – Tel. 971620236): Escola Matinera, activitats extraescolars i menjador escolar