Activitats extraescolars

En el cas que s’ofereixi aquest servei a través de l’AFA, seria a partir del mes d’octubre i es faria arribar la informació.