Equip Directiu

L’Equip Directiu del nostre centre està format per:

Directora: Maria Àngels Portilla Rueda
Horari d’atenció: Dilluns, dimecres i divendres de 13 a 14h.

Cap d’estudis: Marga Matas
Horari d’atenció: Dilluns, dimecres i divendres de 13 a 14h.


Secretària: Esther Jiménez
Horari d’atenció: Dilluns, Dimecres i Divendres de 09-09:30h.