Escola Matinera

Escola Matinera CEIP Son Anglada 2018-2019

07:30h – 09h

Preu socis AMIPA: 30€/mes

Preu No soci AMIPA: 35€/mes

Preu només 1 dia: 2,5€