Consell Escolar

Composició del Consell Escolar a data 30 de novembre de 2022.

Equip directiu:

– Portilla Rueda, Maria Àngels
– Matas Vich, Margalida
– Jiménez Esquitino, Esther

Professorat

– Aloy Amengual, Catalina
– Bestard Gil, Lluïsa
– Bonet Forteza, Pere Joan
– Miralles Brunet, Maria del Mar
– Palmer Nigorra, Marina

AFA:

– Gómez Collantes, Carolina

Pares / Mares:

– Borràs Monjo, Maria
– Cornell Serna, Víctor
– Duran Grant, Alexandre
– Pérez Peyrolon, Raquel

Personal d’administració i serveis:

– Torres Pérez, Emilia

Ajuntament:

– Ballester Tomàs, Joana Maria