Claustre 2023-2024

Equip Directiu

 • Directora: Maria Àngels Portilla
 • Cap d’estudis: Marga Matas
 • Secretària: Esther Jiménez

Tutors

INFANTIL

 • 4t Infantil: Alicia Pizà
 • 5è Infantil: Aina Alemany
 • 6è Infantil: Ana González
 • Mestra de suport: Marina Zaforteza

PRIMÀRIA

 • 1r Primària: Beatriz Sureda
 • 2n Primària: Marina Palmer
 • 3r Primària: Cati Aloy
 • 4t Primària: Pep Toni Llobet
 • 5è Primària: Sílvia Prats
 • 6è Primària: Carme Herrera
 • Aula UEECO: Aurora Llopis
 • Aula CPA: Beatriz Algarra

Especialistes

 • Educació Física: Pere Joan Bonet
 • Anglès: Sabina Golding
 • Música: Esther Jiménez
 • Religió: Diana Calatrava
 • Pedagogia Terapèutica: Elena Bermúdez
 • Pedagogia Terapèutica: Lara Massanet
 • Audició i Llenguatge: Lluïsa Bestard
 • Audició i Llenguatge: Bàrbara Cabrer
 • ATE aula UEECO: Emilia Torres
 • ATE infantil i primària: Catalina Llinàs