Claustre 2022-2023

Equip Directiu

 • Directora: Maria Àngels Portilla.
 • Cap d’estudis: Marga Matas.
 • Secretària: Esther Jiménez.

Tutors

INFANTIL

 • 4t Infantil: Irene Socias.
 • 5è Infantil: Marta Elka.
 • 6è Infantil: Maria del Mar Miralles.
 • +1: Marina Zaforteza.

PRIMARIA

 • 1r Primària: Miguel Azorín.
 • 2n Primària: Marina Palmer.
 • 3r Primària: Pep Toni Llobet.
 • 4t Primària: Cati Aloy.
 • 5è Primària: Marta Martínez.
 • 6è Primària: Cristina Gómez
 • Bimbolles: Aurora Llopis.
 • Aula CAT: Beatriz Algarra.

Especialistes

 • Educació Física: Pere Joan Bonet.
 • Anglès: Marga Barceló.
 • Música: Esther Jiménez.
 • Religió: Diana Calatrava.
 • Pedagogia Terapèutica: Elena Bermúdez.
 • Pedagogia Terapèutica: Maria Font.
 • Audició i Llenguatge: Lluïsa Bestard.
 • Audició i Llenguatge: Rosana Pozo.
 • ATE Bimbolles: Emilia Torres.
 • ATE infantil i primària: Silvia Domínguez.