Convocatòria ajuts de menjador curs 2022-23

Benvolgudes famílies,
El període de presentació de les sol·licituds estarà obert del 20 fins al 30 de juny de 2022 (ambdós inclosos). 
La presentació de la sol.licitud s’ha de fer mitjant imprès ANNEX 2 de la resolució, demanant cita per presentar-la en el centre on cursaran estudis el curs 2022/2023.
Documentació Obligatòria

 1. Còpia del DNI o NIE en vigor de tots els membres de la família.
 2. Còpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació.
 3. Certificat de convivència  on constin tots els membres de la unitat familiar.
 4. En el cas d’alumnes beneficiaris directes, la documentació justificativa d’aquesta situació.

Documentació Optiva (en cas de voler optar a la puntuació per barem).

 1. Punts per renda. Cal autoritzar a la Conselleria per consultar-ho. A la mateixa sol·licitud.
 2. Punts per criteris familiars (han d’acreditar-se amb la documentació pertinent):
  1. Família nombrosa (fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent)
  2. Discapacitat (certificat expedit per organisme oficial que ho acrediti).
  3. Infant en acolliment (documentació acreditativa de l’acolliment)
  4. Família monoparental (documentació acreditativa de la situació)

c. Condicions sociofamiliars desfavorables (document acreditatiu de la situació).

Qualsevol dubte contactin amb la secretaria del centre a través del correusecretaria@ceipsonanglada.org o telefonant al 971 79 00 16.

Llistes provisionals procés d’admissió

Bon dia,
Publicam els llistats provisionals del procés d’admissió a EI/EP.  A més recordar-vos que podeu consultar el resultat del procés a través del següent enllaç, introduint DNI/NIF pare/mare/tutor i la data de naixement de l’infant.

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

Salut!

Procés d’admissió d’EI, EP i ESO

Benvolgudes famílies,

Vos volíem recordar que el PROCES D’ADMISSIÓ d’Educació Infantil, Educació Primària i ESO s’obrirà del 9 al 20 de maig.

Podeu accedir-hi a través del següent enllaç, on trobareu també els diferents manuals per realitzar el tràmit.

Català:

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_admissia_eiepeso/

Castellà:

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/solalicitudtramit_telematic_admissia_eiepeso/

A més, en la següent imatge podeu… Llegeix més»

Procés d’escolarització curs 2022-2023

Bones tardes famílies,

A continuació vos deixem una presentació amb la informació necessària per poder realitzar el procés d’escolarització per al proper curs dels vostres fills i les vostres filles.

En el següent enllaç podeu accedir als TRÀMITS D’ADSCRIPCIÓ D’EI/EP/ESO:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_adscripcia/

Recordar demanar cita a Secretaria per fer entrega de les sol.licituds, en cas de no haver fet el tràmit telemàtic o hagueu d’adjuntar documentació acreditativa”.

Salut.