NORMATIVA PATINETS ELÈCTRICS

Bon dia famílies,

A continuació vos fem arribar una infografia sobre la normativa bàsica dels patinets elèctrics:

Al següent enllaç trobareu un resum amb la normativa fonamental:

En aquest enllaç, es troba la normativa relativa a patinets (anomenats vehicles de mobilitat personal tècnicament) explicada detalladament:

https://www.mobipalma.mobi/wp-content/uploads/2020/11/Boib_Decret_VMPs_ES.pdf

Convocatòria ajuts de menjador curs 2022-23

Benvolgudes famílies,
El període de presentació de les sol·licituds estarà obert del 20 fins al 30 de juny de 2022 (ambdós inclosos). 
La presentació de la sol.licitud s’ha de fer mitjant imprès ANNEX 2 de la resolució, demanant cita per presentar-la en el centre on cursaran estudis el curs 2022/2023.
Documentació Obligatòria

 1. Còpia del DNI o NIE en vigor de tots els membres de la família.
 2. Còpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació.
 3. Certificat de convivència  on constin tots els membres de la unitat familiar.
 4. En el cas d’alumnes beneficiaris directes, la documentació justificativa d’aquesta situació.

Documentació Optiva (en cas de voler optar a la puntuació per barem).

 1. Punts per renda. Cal autoritzar a la Conselleria per consultar-ho. A la mateixa sol·licitud.
 2. Punts per criteris familiars (han d’acreditar-se amb la documentació pertinent):
  1. Família nombrosa (fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent)
  2. Discapacitat (certificat expedit per organisme oficial que ho acrediti).
  3. Infant en acolliment (documentació acreditativa de l’acolliment)
  4. Família monoparental (documentació acreditativa de la situació)

c. Condicions sociofamiliars desfavorables (document acreditatiu de la situació).

Qualsevol dubte contactin amb la secretaria del centre a través del correusecretaria@ceipsonanglada.org o telefonant al 971 79 00 16.

Llistes provisionals procés d’admissió

Bon dia,
Publicam els llistats provisionals del procés d’admissió a EI/EP.  A més recordar-vos que podeu consultar el resultat del procés a través del següent enllaç, introduint DNI/NIF pare/mare/tutor i la data de naixement de l’infant.

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

Salut!