El CEPA

El CEPA Ciutadella és un Centre d’Educació de Persones Adultes de titularitat de la Conselleria d’Educació.