Centre

El Centre Educatiu de Persones Adultes de Ciutadella va néixer oficialment en 1990 però du més de X anys atenent les necessitats formatives i les inquietuds dels residents a Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal i Fornells i Es Migjorn Gran. 

Oferim una oferta variada i treballem any rere any perquè sigui adequada a la demanda de la població adulta que vol actualitzar, completar o ampliar la seva formació. 

Entenem que cada persona és única i que els interessos i necessitats de cadascú són diferents. Per açò el vessant de relació humana amb el nostre alumnat és molt important per a conèixer-los i atendre la diversitat a les aules. 

En aquest sentit, treballem pel pluralisme amb l’eliminació de tota casta de discriminació i per a reconèixer la igualtat de drets. 

Per una banda, un dels nostres objectius és fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana, alhora que respectar i potenciar les formes dialectals pròpies. Volem convertir-nos en un element normalitzador de l’entorn, per tal que les persones que assisteixin al centre puguin participar en la construcció d’una societat on la llengua catalana tingui un ús normalitzat. 

Per l’altra, treballem per fer accessible la cultura als ciutadans.
Volem promoure el coneixement del patrimoni natural i el comportament coherent de respecte vers el medi. L’escola és aconfessional i respectuosa amb totes les creences religioses. 


El nostre centre està obert i accessible a qualsevol ciutadà.