Equip

Equip directiu:

 • Direcció:
  • Llorenç Forcada  (llforcada@escolaadultsciutadella.es)
 • Secretaria:
  • Esperança Forcada (secretaria@escolaadultsciutadella.es)
 • Cap d’Estudis:
  • Núria Anglada (nanglada@escolaadultsciutadella.es)

Coordinacions d’aules:

 • Ciutadella:
  • Corín Gonzalez (oferta.complementaria@escolaadultsciutadella.es)
 • Ferreries:
  • Magdalena Pelegrí (escolaadults.ferreries@gmail.com)
 • Es Mercadal
  • Joan Camps (escolaadults.esmercadal@gmail.com)
 • Es Migjorn Gran
  • Puri Mira (escolaadults.esmigjorngran@gmail.com)