Elaboració de Cervesa Certificat de Professionalitat

En el mes de febrer d’aquest 2023 començarà el Certificat de Professionalitat d’Elaboració de Cervesa. La inscripció s’ha de fer a través del següent web o a través del següent correu electrònic:
https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions14
brosselloenrich@iesbinissalem.net

Podeu sol·licitar informació a l’IES Binissalem:
971886612
secretaria@iesbinissalem.net