Instal·lacions

L’edifici de l’IES Binissalem té dos blocs. El bloc A té 16 aules d’ús general i una biblioteca i aules específiques (aula d’informàtica, aula de tecnologia, taller, celler-tafona, dos laboratoris, dues aules de plàstica i dues aules de música). El bloc B té 12 aules d’ús general. 

Per a les sessions d’educació física el centre fa servir als matins les instal·lacions del Pavelló Esportiu Municipal “Antoni Ladaria”.