Validació del projecte de direcció de Ricard Forés Gargallo per 2021-2025

El 27 d’abril  de 2021, dins del procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2021-22, en el que participa l’IES Binissalem, es va reunir la comissió de selecció per valorar el projecte presentat pel candidat Ricard Forés Gargallo. El projecte va ser validat i serà desenvolupat al llarg dels cursos 2021-2025. En aquest enllaç trobareu l’acta de la comissió de selecció.