Pla de contingència i Pla de contingència digital del curs 2021-2022

Pla de contingència i Pla de contingència digital del curs 2021-2022

Pla de contingència del centre davant la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia COVID-19. Aprovat pel Claustre i el Consell Escolar el 07/07/2021.