On som

L’adreça del centre és el carrer Andreu Pol “niuer” batle, sense número, a Binissalem. L’edifici de l’IES s’ubica a la sortida de ponent del poble de Binissalem (el camí de Pedaç) i a 400 m del pavelló esportiu que va ser construït fruit d’un conveni entre el Govern Balear i el MECD per a les activitats d’educació física del centre.