Projecte pilot Musealiza tu cole, a Andalusia

Imatges de la web Colabora 3.0

La web Colabora 3.0 de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha posat en marxa aquest curs 22-23 una experiencia pilot análoga a la de la Peça del Mes als Centres, a partir del seu Programa para la Innovación Educativa “Vivir y Sentir el Patrimonio”. Entre els seus objectius hi ha els de fer suport a la creació de museus, posar en valor el patrimoni escolar dels centres educatius d’Andalusia i crear una xarxa de museus. Es parteix del  plantejament, similar al del Museu, que els centres escolars tenen el potencial de fer llum sobre l’herència educativa pròpia.

A la creació d’aquests museus escolars es pretèn involucrar sobretot alumnat que tendrà al seu abast un gran ventall d’oportunitats per a l’aprenentatge. En el nostre cas les experiències han anat més dirigides a involucrar la comunitat educativa i la població local, especialment la gent gran, com ha succeït especialment a Sant Jordi i s’Arracó, tot i que en el cas del Col·legi Verge de Monti-sion sí que va ser l’alumnat qui es va involucrar en l’organització de l’activitat.

La iniciativa, molt interessant, posa de manifest, com ho fa la nostra Peça del mes Als Centres, que és possible dur a terme la idea de descentralització del Museu, i que és una magnifica manera de fer visible el patrimoni educatiu, tant a nivell local com a altres de major abast.

Podeu trobar més informació a la seva web, https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/vivir-y-sentir-el-patrimonio/musealiza-tu-cole