Comissió de Programes Internacionals

La Comissió de Programes Internacionals de l’IES Berenguer d’Anoia es va crear amb l’objectiu de treballar envers la internacionalització del centre. Els membres de la Comissió s’encarreguen de gestionar els diferents programes Erasmus + i sol.licitar de nous. 

En general, volem afavorir les estades dels nostres alumnes en escoles de països de la Comunitat Europea en la forma d’intercanvis o de pràctiques formatives, així com també la formació dels nostres professors i professores a l’estranger per tal de millorar la pràctica educativa.

CARTA D’ACREDITACIÓ ERASMUS PLUS, un passaport per a internacionalitzar el Berenguer fins al 2027.

Enguany hem donat una passa més en la internacionalització del nostre centre. Durant el curs 2019-2020 ja se’ns va concedir la Carta ECHE per a la realització de Programes Internacionals a Educació Superior i aquest curs 2020-2021 també hem sol·licitat i aconseguit la nova acreditació Erasmus+ K120 (Educació Escolar) que facilitarà enormement l’ obtenció de fons de finançament pels projectes Erasmus +  KA1 durant els propers set anys, fins al 2027. 

La Carta d’Acreditació ens permetrà poder dur a terme una gran quantitat de projectes KA1 sense haver de ser avaluat cadascun prèviament. Això agilitzarà molt més els mecanismes per demanar subvencions i per dur-los a terme. Tot un repte per al futur del nostre institut! 

Els projectes que durem endavant d’ intercanvi d’alumnat i formació i docència de professorat a l’estranger hauran de cenyir-se a aquests objectius: 

  1. Millorar la convivència i la inclusió.
  2. Convertir l’IES Berenguer d’Anoia en un centre ecoambiental de referència.
  3. Fomentar metodologies per millorar el desenvolupament competencial dels nostres alumnes, especialment de les competències  Aprendre a Aprendre, Esperit Emprenedor i la Social i Cívica. 
  4. Millorar la competència tecnològica i digital. 

Quatre eixos que ens involucren i ens conviden a tots a participar-hi.