INFORMACIÓ MATRÍCULA Curs 2020-2021 (NOMÉS PER ALUMNES QUE S’INCORPOREN PER PRIMERA VEGADA AL CENTRE)

Matrícula 

Presencialment al Ceip Melcior Rosselló i Simonet, del 14 al 21 de juliol de 2020

 

En el cas que en el llistat definitiu, publicat dia 13 a la web del Servei d’Escolarització s’hagi obtingut plaça heu de demanar cita prèvia dia 13 de juliol de 9,30 a 13 hores al telèfon 971 62 15 47 o enviant un correu electrònic a ceipmelciorrossello@educaib.eu

 

Documentació necessària ( TOTA LA INFORMACIÓ I LA DOCUMENTACIÓ LA TROBAREU AL MENÚ, A L’APARTAT “SECRETARIA- MATRÍCULA 20-21 )

S’HA DE PRESENTAR L’ORIGINAL DEL DNI DELS DOS TUTORS/ES DE L’INFANT.

– Full de matrícula (fitxa tutoria) complimentat i signat ( ho trobareu a la pàgina web de l’escola).

– 2 fitxes d’autoritzacions, signades, una per a cada tutor/a (ho trobareu a la pàgina web de l’escola).

– 2 fotografies tipus carnet, amb el nom de l’infant posat al darrera.

– Fotocòpia del DNI del primer tutor/a.

– Fotocòpia del DNI del segon tutor/a.

– Fotocòpia de la pàgina del llibre de família on apareix l’alumne/a o fotocòpia del seu DNI.

– Fotocòpia de la targeta sanitària.

– Documentació AMIPA (inscripció, formulari menjador/escola matinera), si escau.

 

Qualsevol dubte que vos pugui sorgir durant tot el procès el podreu consultar telefònicament o per correu electrònic. 

Seguint normativa no podrem atendre ningú presencialment sense cita prèvia.