INFORMACIÓ INICI DE CURS

Benvolgudes famílies,

Desitjam que, encara que la situació no ha estat gens favorable, hagueu passat un bon estiu.

Enguany el curs comença de forma molt diferent.

Tal i com han informat les autoritats iniciarem el curs amb l’escenari B. L’Ajuntament ens ha cedit una sèrie d’espais que ens permetran disminuir el nombre d’alumnes de cada aula.

Actualment estam fent les modificacions pertinents al Pla de Contingència que penjarem a la web una vegada actualitzat i donat el vist i plau per Inspecció Educativa.

Vos avançam algunes de mesures que trobareu al Pla actualitzat:

 Les reunions d’inici de curs no es podran fer presencialment i s’hauran de fer online. Us enviarem un enllaç per a que us connecteu a través del GesTIB. La reunió és bàsicament informativa. Els dubtes que tengueu podreu plantejar-los a través del xat per escrit.

– Les entrades seran escalonades a partir de dia 10 de setembre:

Dijous 10.- Alumnat d’educació infantil i cinquè i sisè d’educació primària.

Divendres 11.- Alumnat de primer i segon d’educació primària.

Dilluns 14.- Alumnat de tercer i quart d’educació primària.

– És obligatori l’ús de mascareta a partir dels 6 anys. La mascareta ha de ser homologada i l’han de dur des de casa amb el nom posat i amb un estoig o bosseta per poder-la guardar també amb el nom posat.

– No es poden dur a l’escola els nins i nines amb febre, tos seca, dificultat respiratòria, cansament, diarrees o altre símptoma compatible amb la COVID-19. Pensau que és una qüestió de salut pública.

Heu de saber que la nostra escola ha posat totes les mesures necessàries de protecció i higiene per el control de l’epidèmia: entrades escalonades, grups estables, senyalització d’espais i passadissos, gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans dins cada espai, etc.

US DEMANAM QUE ESTEU PENDENTS DEL GESTIB I TAMBÉ DE LA WEB DEL NOSTRE CENTRE ON ANIREM PENJANT LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA.

FELIÇ CURS A TOTHOM!!!