PROTOCOL ACTUACIÓ COVID-19

Benvolgudes famílies:

 

Després d’una reunió mantinguda amb l’Ajuntament, una representant del Centre de Salut i representants dels Centres Educatius del poble, amb establert un protocol a fi de controlar la pandèmia.

 

Quan un infant, dins el seu centre escolar, presenti símptomes de la malaltia:

1.- Avisarem a les famílies del grup estable.

2.-  El vostre fill/a ha de mantenir el menor nombre de contactes possibles fora del centre mentre no es confirmi que el seu company/a és negatiu per a la COVID-19.

SÍ POT ANAR A L’ESCOLA on relacionarà amb infants amb la mateixa situació.

3.- En un màxim de dos dies tendrem els resultats.  Us ho comunicarem i prendrem les mesures oportunes si escau.

 

ALTRES ASPECTES A RECORDAR:

– ÉS OBLIGAT L’ÚS DE MASCARETA HOMOLOGADA A PARTIR DELS 6 ANYS (TAMBÉ ÉS OBLIGATÒRIA PER ALS MENORS DE 6 ANYS USUARIS D’ESCOLETA MATINERA ).

– S’HA DE DUR UNA BOSSETA ON GUARDAR LA MASCARETA. Es recomana una bosseta tancada, preferiblement de tela, les de plàstic no permeten que transpiri i poden proliferar fongs i bacteris. 

– ES NECESSARI DUR UNA ALTRA MASCARETA DE RECANVI.

– LES MASCARETES I LA BOSSETA ON ES GUARDI HAN DE DUR EL NOM POSAT.

– EL NO ÚS DE MASCARETA NOMÉS POT SER PER QÜESTIONS MÈDIQUES I SEMPRE AMB UN INFORME DE PEDIATRIA O ALTRE ESPECIALISTA. 

 

MOMENTS D’ENTRADES I SORTIDES:

Recordau que hem de mantenir una distància de 2 m.

Les persones que venguin a acompanyar o cercar els infants són responsables de que això es dugui a terme. Convé arribar a l’hora d’entrada i mantenir la distància que, dins el grup estable, és de 1,5m. Tanmateix no podran jugar als patis, estructures,….

 

LA VOSTRA COL·LABORACIÓ ÉS BÀSICA PER A QUE L’ESCOLA ESDEVENGUI UN ENTORN SEGUR.

DES DELS CENTRES HEM POSAT TOTES LES MESURES D’HIGIENE I DESINFECCIÓ NECESSÀRIES PER AL CONTROL DE LA PANDÈMIA.

ENTRE TOTS I TOTES EN SORTIREM!!!