AJUTS MENJADOR 23-24

 

AJUTS MENJADOR CURS 2023-2024

Us informam que al BOIB núm. 72 del 1 de juny s’ha publicat la Resolució del Conseller d’Educació i Universitat de 26 de maig de 2023, per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador pels alumnes que cursen estudis als Centres Docents no Universitaris durant el curs escolar 2022-2023.

Les sol·licituds s’han de presentar degudament emplenades al centre educatiu on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2023-2024. També es pot tramitar la sol·licitud telemàticament a través de la Seu electrònica de la CAIB.

El període per presentar les sol·licituds és:
– Pel segon cicle d’Educació Infantil: del 22 al 28 de juny. – Per Educació Primària: del 23 al 30 de juny.

En cas de germans s’ha de fer una única sol·licitud.

Podeu trobar tota la documentació a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, al següent enllaç:
http://dgpice.caib.es

Us adjuntam model de sol·licitud d’acceptació de l’ajut per barem o annex 2 A, el model de sol·licitud per condició directe o annex 2 B (alumnes en acolliment en un centre, família víctima de violència de gènere o alumnes en condició de refugiats) i un manual orientatiu on podeu consultar els requisits per poder demanar l’ajut.

És important demanar cita prèvia per entrega la sol·licitud

ANNEX 2 A

ANNEX 2 B

MANUAL