EL CENTRE

El nostre edifici, va ser construït a l’any 1986. Va néixer com un annex del CP MIQUEL CAPLLONCH però l’any 2002 es va desvincular d’aquest centre i es va crear el nou centre CEIP PORT DE POLLENÇA.

Ens proposam guiar i orientar als nostres alumnes per garantir la funcionalitat dels seus aprenentatges per tal que esdevinguin individus crítics i competents en la societat, des del respecte i la tolerància.

Volem ser un centre obert a les necessitats de les famílies, que intenta atendre la diversitat del nostre alumnat i que s’ha d’adaptar a moltes i diverses situacions que condicionen la criança i el desenvolupament. També pretenem formar alumnes competents a partir d’un ensenyament de qualitat, que afavoreixi el seu desenvolupament tant personal com social.

La nostra escola es caracteritza per ser l’escola petita del municipi, amb un Claustre majoritàriament estable. El context social, polític, tecnològic i econòmic on vivim, condiciona i influeix en les decisions que s’han d’anar prenent per adaptar-nos als canvis i poder donar resposta a les necessitats  dels diferents sectors de la nostra comunitat educativa.