Escola matinera

L’AMIPA ofereix el servei d’escola matinera de dilluns a divendres de 7.30h a 8.30h.

El preu d’aquest servei és de 25€ al mes pels alumnes fixos i de 2’5€ al dia pels alumnes que utilitzen el servei de manera eventual.