El Claustre

EDUCACIÓ INFANTIL

 • Petra Bauçà Plomer (Tutora de 4t EI).
 • Aina Carbonell Socias (Tutora de 5è EI).
 • Maria Ensenyat Rotger (Tutora de 6è EI).
 • Magdalena Seguí Coll (Mestra +1 EI).
 • Margalida Cifre Fuster (Mestra +1 EI).

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 • Miquel Àngel Sureda Massanet (Tutor 1r EP)
 • Ricard Pascual Ferrer (Tutor 2n EP).
 • Patricia Mercer Llompart (Tutora 3r EP).
 • Antònia Frau Martorell (Tutora 4t EP).
 • Marilen Amengual Vanrell (Tutora 5è EP).
 • Elisabet Ferrer Amorós (Tutora 6è EP).

ESPECIALISTES

 • Cati Cifre Cifre (Mestra d’Educació artística).
 • Cati Miquel Perelló (Mestra d’Educació Física).
 • Maria Lluïsa Tortella Pardo (Mestra de Llengua Estrangera).
 • Joana Maria Comas Ferrer (Mestra de Religió).

EQUIP DE SUPORT

 • Joana Maria Vila Cladera (Mestra d’audició i Llenguatge i mestra referent de suport a Educació Infantil).
 • Úrsula Perelló Cerdà (Mestra d’Audició i Llenguatge mestra referent de suport al cicle inicial).
 • Esperanza García Córdoba (Mestra de Pedagogia Terapatèutica i mestra referent de suport al cicle superior).
 • Glòria Pol Rotger (Mestra referent de suport al cicle superior).