El Consell Escolar

El Consell Escolar del CEIP Bocchoris està format per:

Presidenta: Úrsula Perelló Cerdà.

Cap d’estudis: Mª Magdalena Ensenyat Rotger.

Secretària: C. Glòria Pol Rotger.

Representant de l’AFA: Andrea Vallori Pizarro,

Representant de l’Ajuntament:  Maria José Jiménez.

Representants dels professors: 

  • Maria Magdalena Amengual Vanrell.

  • Magdalena Segí Coll.

  • Irene Salas Seguí.

  • Ricard Pascual Ferrer.

  • Petra Bauçà Plomer.                                                             

Representants de pares i mares: 

  • Sonia Reche Orozco.

  • Bartomeu V. Rotger Marchelli.

  • Lucía Yzaga Fernández de Córdoba.

  • Antonia Martorell Palou.