El Consell Escolar

El Consell Escolar del CEIP Port de Pollença està format per:

Presidenta: Úrsula Perelló Cerdà.

Cap d’estudis: Mª Magdalena Ensenyat Rotger.

Secretària: C. Glòria Pol Rotger.

Representant de l’AMIPA: Rebeca Nogaledo Marqués.

Representant de l’Ajuntament: Josep Marquet Cerdà /Magdalena Mateu.

Representants dels professors: Patricia Mercer Llompart.

                                                             Miquel Àngel Sureda Massanet.

                                                            Magdalena Seguí Coll

                                                             Mª Lluïsa Tortella Pardo.

                                                             J. Aina Ochogavía Gutiérrez

Representants de pares i mares: Mª Cristina Martorell Mayans.

                                                               Pedro Álvarez de Sotomayor.

                                                               Ester Sacacia

                                                               Mª Belén París Mondaray