Menjador

El servei de menjador s’ofereix de les 13.30h a les 15.30h. L’empresa Rastaurant Can Arabí, SL és l’encarregada de cuinar i portar el dinar al centre.

Per gaudir del servei de menjador, serà necessari que llanceu el tiquet corresponent, degudament emplenat, a la bústia que trobareu a l’escola. El podeu llançar el mateix dia que hagiu de quedar al menjador a les 8:30h o el dia abans a les 13:30h. Per a l’adquisició dels tiquets, caldrà comprar-los a l’escola. L’horari de venda d’aquests és a les 8:30h i a les 13:30h, de dilluns a divendres. Podeu comprar tots els tiquets que penseu necessitar. Són vàlids al llarg de tot el curs escolar. 

El preu dels tiquets és de 6’55€ per als alumnes fixos i de 6’95€ per a la resta. Els pares dels infants que quedin fixos (com a mínim, tots els diez al llarg d’un mes complet) abonaran la quantitat corresponent abans de començar el mes i no será necessari presentar el tiquet a diari. La resta d’infants hauran de lliurar el tiquet cada dia que quedin a menjador.

Recordau que el servei de menjador inclou el menú i el servei de la monitora, qui organitza activitats d’esplai per als infants fins les 15.30h.

PREUS FIXOS