INFORMACIÓ

En el menú de l’esquerra podeu consultar els horaris dels diferents grups, així com els llistats de material i llibres de text que feim servir aquest curs.