L’Equip Directiu

El nostre equip directiu està format per:

Directora: Úrsula Perelló Cerdà.

Cap d’estudis: Maria Magdalena Ensenyat Rotger.

Secretària: V. Glòria Pol Rotger.