Formació del professorat

Avui dia 11 de novembre, hem iniciat la formació (nivell II) en MATEMÀTICA COMPETENCIAL I MANIPULATIVA  el curs passat realitzarem el nivell I.
L’objectiu d’aquesta formació és possibilitar un canvi metodològic que  afavoreixi una millora del rendiment del nostre alumnat en la competència matemàtica.