Descripció

El CEIP Son Caliu va començar a funcionar el curs 2003/04, amb les obres sense acabar, encara que la inauguració es va fer el curs següent. Enllaç a la informació sobre la inauguració del CEIP Son Caliu, a la web de l’ajuntament de Calvià.

El CEIP Son Caliu està ubicat a Palmanova – Calvià, concretament al nucli urbà de Son Caliu Nou. Rebem alumnat de l’escoleta municipal “Na Burguesa”. I emviam el nostre alumnat, en acabar 6è de primària, a l’IES de Bendinat.

L’edifici consta de dues parts diferenciades: zona d’Infantil i zona de Primària. Dins la zona de Primària, a l’entrada principal de l’edifici, hi ha la zona d’administració.

A l’edifici d’Infantil tenim 6 aules-classe, l’aula polivalent (peixera), l’aula de joc simbòlic, l’aula de psicomotricitat i un menjador escolar per a l’alumnat d’infantil.

L’escoleta municipal Na Burguesa està integrada dins l’edifici d’Infantil. 

A la primera planta de l’edifici d’ Infantil, hi ha la seu dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica (EOEP) de la zona Calvià-Andratx de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. També hi ha oficines municipals i de l’escoleta Na Burguesa.

A l’edifici de Primària disposam de 12 aules-classe, aula de música, aula d’anglès, aula d’informàtica, biblioteca, sala d’actes, espais de l’equip de suport (AL, AD, PT), gimnàs i pistes esportives. També hi ha un altre menjador per a l’alumnat de Primària i la cuina. La zona de patis d’Infantil i Primària també estan separades. El pati de Primària disposa d’un espai cobert (el columnari) i pistes de bàsquet i futbol. Entre els dos edificis hi ha un espai amb un amfiteatre per a actuacions a l’aire lliure.

L’espai d’administració disposa de consergeria, sala de professorat i despatxos de l’AMPTA, de secretaria, de cap d’estudis i de direcció.