Calendari escolar curs 2023-24

Calendari i horari general curs 2023-24

  • Inici del curs: 11-setembre-2023   Acabament de les classes: 21-Juny-2024
  • Horari lectiu: de 09:00 a 14:00 h.

Vacances

  • Nadal: del 22 de desembre de 2023 al 5 de gener de 2024, ambdós inclosos.
  • Pasqua: del 28 de març al 5 d’abril 2024, ambdós inclosos.
    •  

Dies festius:

Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2023 (Festa Nacional)
Dia 1 de novembre de 2023 (Dia de Tots Sants)
Dia 6 de desembre de 2023 (Dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2023 (Immaculada Concepció)
Dia 6 de gener de 2024 (Epifania del Senyor)
Dia 1 de març de 2024 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2024 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:
Dia 29 de febrer de 2024 (Festa escolar unificada)

La festa escolar unificada serà dia 29 de febrer de 2024.

Els dies no lectius i els dies de lliure disposició del centre acordats pel Consell Escolar són: 13 d’octubre, 7 de desembre, 4 de març i 20 de maig.

Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, d’educació especial, de règim especial, específic de formació professional, d’ensenyaments d’adults i d’ensenyaments superiors pot establir dos dies festius de lliure disposició, S’informarà a la circular de principi de curs de les dates acordades pel Claustre i Consell Escolar. Més dos dies festius corresponents a festes locals.

L’alumnat d’Infantil fa un procés d’adaptació del nou alumnat la primera setmana de curs.

Horari de Menjador escolar: de 14:00 a 16:00 h.

Horari de l’escola matinera: de 07:30 a 09:00 h.

Horari de les activitats extraescolars: de 15:00 a 17:00 h de dilluns a divendres

Entrevistes pares-professorat. Els dimecres a les 14:00 h.

  • Primària:: demanant cita mitjançant l’agenda o al correu electrònic del tutor-a
  • Infantil: demanant cita personalment a la tutora o al seu correu electrònic.

Horari de secretaria: Demanar cita prèvia a ceipsoncaliu@educaib.eu

Horari de cap d’estudis: Demanar cita prèvia a ceipsoncaliu@educaib.eu

Horari de direcció: Demanar cita prèvia a ceipsoncaliu@educaib.eu

Horari de consergeria: de 09:00 a 09:30 h i de 14:00 a 14:30 h.