Calendari escolar curs 2021-22

Calendari i horari general curs 2021-22

  • Inici del curs: 10-setembre-2021   Acabament de les classes: 23-Juny-2022
  • Horari lectiu: de 09:00 a 14:00 h.

Vacances

  • Nadal: Del 23 de desembre de 2021 fins al 9 de gener de 2022 (ambdós inclosos)
  • Pasqua: del 14 d’abril al 24 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

Dies festius:

Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2021 (Festa Nacional)
Dia 6 de desembre de 2021 (Dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2021 (Immaculada Concepció)
Dia 1 de març de 2022 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2022 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

Dia 28 de febrer de 2022 (Festa Escolar Unificada)

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2021-2022, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2021-2022, els centres podran elegir un dia festiu per poder ajustar a 176 els seus dies lectius.

Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, d’educació especial, de règim especial, específic de formació professional, d’ensenyaments d’adults i d’ensenyaments superiors pot establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s’han de fer constar a la programació general anual del centre i també es publicarà en aquest apartat de la Web.

Dies de Lliure disposició, aprovats per CLAUSTRE I CONSELL ESCOLAR:  11 d’octubre i 7 de desembre de 2021, i 25 de febrer i 30 de maig de 2022.

L’alumnat d’Infantil fa un procés d’adaptació del nou alumnat la primera setmana de curs.

Horari de Menjador escolar: de 14:00 a 16:00 h.

Horari de l’escola matinera: de 07:30 a 09:00 h.

Horari de les activitats extraescolars: de 15:00 a 17:00 h de dilluns a divendres

Entrevistes pares-professorat. Els dimecres a les 14:00 h.

  • Primària:: demanant cita mitjançant l’agenda o al correu electrònic del tutor-a
  • Infantil: demanant cita personalment a la tutora o al seu correu electrònic.

Horari de secretaria: Demanar cita prèvia a ceipsoncaliu@educaib.eu

Horari de cap d’estudis: Demanar cita prèvia a ceipsoncaliu@educaib.eu

Horari de direcció: Demanar cita prèvia a ceipsoncaliu@educaib.eu

Horari de consergeria: de 09:00 a 09:30 h i de 14:00 a 14:30 h.