Calendari escolar curs 2022-23

Calendari i horari general curs 2022-23

  • Inici del curs: 12-setembre-2022   Acabament de les classes: 23-Juny-2023
  • Horari lectiu: de 09:00 a 14:00 h.

Vacances

  • Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023, ambdós inclosos.
  • Pasqua: del 6 al 14 d’abril de 2023, ambdós inclosos.

Dies festius:

Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2022 (Festa Nacional)
Dia 1 de novembre de 2022 (Dia de Tots Sants)
Dia 6 de desembre de 2022 (Dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2022 (Immaculada Concepció)
Dia 6 de gener de 2023 (Epifania del Senyor)
Dia 1 de març de 2023 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2023 (Festa del Treball)


Té la consideració de dia no lectiu:
Dia 28 de febrer de 2023 (Festa escolar unificada)

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració, d’acord amb la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 3 d’agost de 2021 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2022 en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 105, de 7 d’agost).

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2022-2023, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2022-2023, els centres poden elegir un dia festiu per ajustar a 176 els seus dies lectius.

Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, d’educació especial, de règim especial, específic de formació professional, d’ensenyaments d’adults i d’ensenyaments superiors pot establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s’han de fer constar a la programació general anual del centre i també es publicarà en aquest apartat de la Web.

Dies de Lliure disposició, aprovats per CLAUSTRE I CONSELL ESCOLAR: 

  • Dia 31 d’octubre de 2022
  • Dia 5 de desembre de 2022
  • Dia 27 de febrer de 2023
  • Dia 22 de maig de 2023

L’alumnat d’Infantil fa un procés d’adaptació del nou alumnat la primera setmana de curs.

Horari de Menjador escolar: de 14:00 a 16:00 h.

Horari de l’escola matinera: de 07:30 a 09:00 h.

Horari de les activitats extraescolars: de 15:00 a 17:00 h de dilluns a divendres

Entrevistes pares-professorat. Els dimecres a les 14:00 h.

  • Primària:: demanant cita mitjançant l’agenda o al correu electrònic del tutor-a
  • Infantil: demanant cita personalment a la tutora o al seu correu electrònic.

Horari de secretaria: Demanar cita prèvia a ceipsoncaliu@educaib.eu

Horari de cap d’estudis: Demanar cita prèvia a ceipsoncaliu@educaib.eu

Horari de direcció: Demanar cita prèvia a ceipsoncaliu@educaib.eu

Horari de consergeria: de 09:00 a 09:30 h i de 14:00 a 14:30 h.