Calendari escolar curs 2024-25

Calendari i horari general curs 2024-25

  • Inici del curs: 11-setembre-2024   Acabament de les classes: 20-Juny-2025
  • Horari lectiu: de 09:00 a 14:00 h.

Vacances

  • Nadal: del 21 de desembre de 2024 al 7 de gener de 2025, ambdós inclosos.
  • Pasqua: del 17 al 27 d’abril de 2025, ambdós inclosos.

Dies festius:

Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2024 (Festa Nacional)
Dia 1 de novembre de 2024 (Dia de Tots Sants)
Dia 6 de desembre de 2024 (Dia de la Constitució)
Dia 6 de gener de 2025 (Epifania del Senyor)
Dia 1 de març de 2025 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2025 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:
Dia 28de febrer de 2025 (Festa escolar unificada)

Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, d’educació especial, de règim especial, específic de formació professional, d’ensenyaments d’adults i d’ensenyaments superiors pot establir dos dies festius de lliure disposició, S’informarà a la circular de principi de curs de les dates acordades pel Claustre i Consell Escolar. Més dos dies festius corresponents a festes locals.

Els dies no lectius i els dies de lliure disposició del centre acordats pel Claustre i Consell Escolar se concretaran el mes de setembre.

L’alumnat d’Infantil fa un procés d’adaptació del nou alumnat la primera setmana de curs.

Horari de Menjador escolar: de 14:00 a 16:00 h.

Horari de l’escola matinera: de 07:30 a 09:00 h.

Horari de les activitats extraescolars: de 15:00 a 17:00 h de dilluns a divendres

Entrevistes pares-professorat. Els dimecres a les 14:00 h.

  • Primària:: demanant cita mitjançant l’agenda o al correu electrònic del tutor-a
  • Infantil: demanant cita personalment a la tutora o al seu correu electrònic.

Horari de secretaria: Demanar cita prèvia a ceipsoncaliu@educaib.eu

Horari de cap d’estudis: Demanar cita prèvia a ceipsoncaliu@educaib.eu

Horari de direcció: Demanar cita prèvia a ceipsoncaliu@educaib.eu

Horari de consergeria: de 09:00 a 09:30 h i de 14:00 a 14:30 h.