Òrgans de Govern

Òrgans col·legiats de govern

key

Òrgans col·legiats de govern
Els òrgans col·legiats de govern són el consell escolar i el claustre de professorat amb les competències establertes pels articles 127 i 129 de la LOE i les atribuïdes en el capítol II del títol II del Reglament orgànic de les escoles i dels col·legis (ROC) que no s’oposin a les establertes en la LOE. La composició i el funcionament són els establerts en el capítol II del títol II del ROC.
L’equip directiu
L’equip directiu constitueix l’òrgan de govern dels centres, nomenat d’acord amb el que preveu el capítol III del títol II del ROC, així com els nomenats d’acord amb el que preveu l’Ordre de 18 de febrer de 2010 (BOIB 30 de 23/02/2010) i les ordres anuals successives sobre renovació d’equips directius, amb les competències que s’estableixen a l’article 132 de la LOE i les competències atribuïdes pel ROC que no s’oposin a les establertes a la LOE.

 

Consell Escolar

El Consell Escolar del CEIP Son Caliu Està format pels següents aquests són els  integrants:

Representants dels pares i mares

Pedro Rodenas Donaire

Pilar Rodríguez Moyano

Eva Mª Rabadán

Christian López Guerin

Representant de l’AMPTA

 Cristina Rodenas Donaire

Representant de l’Ajuntament de Calvià

Borja Martorell

Representants del professorat

Patricia Baquero, Elena Arroyo, Xavier Robles i Elisabet Morales

Equip directiu

Francisca Far (presidenta)

Encarna Vilchez (cap d’estudis)

Marian Bosch (secretària)

Claustre

EDUCACIÓ INFANTIL

3A: sonia Fernández  sfernandez@ceipsoncaliu.es

3B: Miriam Lerin  mlerin@ceipsoncaliu.es

4A: Regina Thomás rthomas@ceipsoncaliu.es

4B: Patricia Pujol ppujol@ceipsoncaliu.es

5A: Natalia Mayol  natalia@ceipsoncaliu.es

5B: Mery Molina  mmolina@ceipsoncaliu.es

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1rA: Paula López:   paula@ceipsoncaliu.es

1rB: Vanesa García: vgarcia@ceipsoncaliu.es

2nA: Marta Martínez marta@ceipsoncaliu.es

2nB: Patricia Baquero: pbaquero@ceipsoncaliu.es

3rA: Cati Bosch: cbosch@ceipsoncaliu.es

3rB: Inés García: ines@ceipsoncaliu.es

4rA: Maribel Vicente: mvicente@ceipsoncaliu.es

4tB: Lourdes González: lgonzalez@ceipsoncaliu.es

5èA: Elisabeth Morales Medina: emorales@ceipsoncaliu.es

5èB: Irene Martín: imartin@ceipsoncaliu.es

6èA: Mónica Rullán: mrullan@ceipsoncaliu.es

6èB: Elena Arroyo: elena@ceipsoncaliu.es

Aula UEECO: Nuria Gutierrez ngutierrez@ceipsoncaliu.es

ESPECIALISTES

INGLÉS:

Araceli Prieto araceli@ceipsoncaliu.es

Maria Seguí: msegui@ceipsoncaliu.es

EDUCACIÓN FÍSICA:

Ana Polo apolo@ceipsoncaliu.es

Joan Beltran Pujol: jbeltran@ceipsoncaliu.es

MÚSICA:

Xavi Robles xrobles@ceipsoncaliu.es

RELIGIÓN:

Diego Tomás Parra dtomas@ceipsoncaliu.es

EQUIP DE SUPORT

ORIENTADORA:

Juana Vidal:  jvidal@ceipsoncaliu.es

ESPECIALISTES PEGAGOGIA TERAPÈUTICA (PT)

Margarita Xamena: mxamena@ceipsoncaliu.es

Rebeca Sánchez: rsanchez@ceipsoncaliu.es

ESPECIALISTA AUDICIÓ I LLENGUATGE (AD)

Ines Pons: ipons@ceipsoncaliu.es

MESTRE ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (AD)

Lluc Albertí: llucalberti@ceipsoncaliu.es

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: Francisca Far Horrach ceipsoncaliu@educaib.eu

CAP D’ESTUDIS: Encarna Vilchez ceipsoncaliu@educaib.eu

SECRETÀRIA: Marian Bosch ceipsoncaliu@educaib.eu