Òrgans de Govern

Òrgans col·legiats de govern

key

Òrgans col·legiats de govern
Els òrgans col·legiats de govern són el consell escolar i el claustre de professorat amb les competències establertes pels articles 127 i 129 de la LOE i les atribuïdes en el capítol II del títol II del Reglament orgànic de les escoles i dels col·legis (ROC) que no s’oposin a les establertes en la LOE. La composició i el funcionament són els establerts en el capítol II del títol II del ROC.
L’equip directiu
L’equip directiu constitueix l’òrgan de govern dels centres, nomenat d’acord amb el que preveu el capítol III del títol II del ROC, així com els nomenats d’acord amb el que preveu l’Ordre de 18 de febrer de 2010 (BOIB 30 de 23/02/2010) i les ordres anuals successives sobre renovació d’equips directius, amb les competències que s’estableixen a l’article 132 de la LOE i les competències atribuïdes pel ROC que no s’oposin a les establertes a la LOE.

 

Consell Escolar

El Consell Escolar del CEIP Son Caliu Està format pels següents aquests són els  integrants:

Representants dels pares i mares

Pilar Rodríguez Moyano

Eva Mª Rabadán

Cristina Rodenas Donaire

Marina Ortuño Daniel

Representant de l’AMPTA

Nuria Rodriguez Guerrero

Representant de l’Ajuntament de Calvià

Néstor García-Muñoz Moreno

Representants del professorat

Xavier Robles

Elisabet Morales

Vanesa García

Araceli Prieto

Joan Beltrán

Equip directiu

Francisca Far (presidenta)

Encarna Vilchez (cap d’estudis)

Marian Bosch (secretària)

Claustre

EDUCACIÓ INFANTIL

3A: Marga Bauza  mbauza@ceipsoncaliu.es

3B: Laylah Llull  laylah@ceipsoncaliu.es

4A: sonia Fernández  sfernandez@ceipsoncaliu.es

4B: Miriam Lerin  mlerin@ceipsoncaliu.es

5A: Regina Thomás rthomas@ceipsoncaliu.es

5B: Patricia Pujol ppujol@ceipsoncaliu.es

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1rA: Maria Medina: mmedina@ceipsoncaliu.es

1rB: Marta Martínez marta@ceipsoncaliu.es

2nA: Paula López:   paula@ceipsoncaliu.es

2nB: Vanesa García: vgarcia@ceipsoncaliu.es

3rA: Alicia Rodero: arodero@ceipsoncaliu.es

3rB: Maria Antonia Bordoy: mbordoy@ceipsoncaliu.es

4rA: Rosa Ibarrondo: ribarrondo@ceipsoncaliu.es

4tB: Inés García: ines@ceipsoncaliu.es

5èA: Maribel Vicente: mvicente@ceipsoncaliu.es

5èB: Mónica Rullán: mrullan@ceipsoncaliu.es

6èA:Elisabeth Morales Medina: emorales@ceipsoncaliu.es

6èB: Joana Rigo: jrigo@ceipsoncaliu.es

Aula UEECO: Nuria Gutierrez ngutierrez@ceipsoncaliu.es

ESPECIALISTES

INGLÉS:

Araceli Prieto araceli@ceipsoncaliu.es

Ferran Juan: jferran@ceipsoncaliu.es

EDUCACIÓN FÍSICA:

Ana Polo apolo@ceipsoncaliu.es

Joan Beltran Pujol: jbeltran@ceipsoncaliu.es

Joan Carles Gregorio : jgregorio@ceipsoncaliu.es

MÚSICA:

Xavi Robles xrobles@ceipsoncaliu.es

RELIGIÓN:

Diego Tomás Parra dtomas@ceipsoncaliu.es

EQUIP DE SUPORT

ORIENTADORA:

Cristina Navarro:  cnavarro@ceipsoncaliu.es

ESPECIALISTES PEGAGOGIA TERAPÈUTICA (PT)

Margarita Xamena: mxamena@ceipsoncaliu.es

Elisabet Rodriguez: erodriguez@ceipsoncaliu.es

ESPECIALISTA AUDICIÓ I LLENGUATGE (AL)

Rebeca Sánchez: rsanchez@ceipsoncaliu.es

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: Francisca Far Horrach ceipsoncaliu@educaib.eu

CAP D’ESTUDIS: Encarna Vilchez ceipsoncaliu@educaib.eu

SECRETÀRIA: Marian Bosch ceipsoncaliu@educaib.eu