Formació del professorat

Avui dia 11 de novembre, hem iniciat la formació (nivell II) en MATEMÀTICA COMPETENCIAL I MANIPULATIVA  el curs passat realitzarem el nivell I.
L’objectiu d’aquesta formació és possibilitar un canvi metodològic que  afavoreixi una millora del rendiment del nostre alumnat en la competència matemàtica.

Sol·licitud comptes usuaris famílies

 
Des del Gestib (Programa de gestió educativa que utilitzem les escoles) , s’informa a tots els pares i mares que ho desitgin, que poden sol·licitar un codi d’usuari per poder accedir a l’aplicació.
Cada família pot demanar fins a 2 codis d’usuari, un per la mare/tutora… Llegeix més»