Projecte de direcció 2021-2025 de Ricard Forés Gargallo

A l’apartat “Documentació” trobareu el projecte de direcció 2021-2025 de Ricard Forés Gargallo. Aquest document està a disposició de la comunitat educativa de l’IES per a la seva consulta, d’acord amb el previst per la  Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 29 de gener de 2021 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir.