Directori dels documents

 Has attachment Títol Autor Creat Editat Grup Etiquetes
Pla d’Atenció a la Diversitat

Durant el curs 2011-12 es va elaborar el Pla d’atenció a la diversitat segons el que regula l’article 5 del decret 39/2011 pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius.

Antoni Salvà Salvà 27 de setembre de 2020 6 d'octubre de 2020 Atenció a la diversitat, PAD

No hi ha cap document.

Veient 1-1 de 1 documents