Directori dels documents

 Has attachment Títol Autor Creat Editat Grup Etiquetes
Acta de la comissió de selecció de 27/04/2021 del concurs de mèrits per a la selecció de director de l’IES Binissalem

Acta de la comissió de selecció de 27/04/2021 del concurs de mèrits per a la selecció de director de l’IES Binissalem per al període 2021-2025.

Antoni Salvà Salvà 28 d'Abril de 2021 28 d'Abril de 2021
Projecte de Direcció 2021-2025 Ricard Forés Gargallo

Projecte de direcció per als cursos 2021-2025 presentat per Ricard Forés Gargallo en el procés de selecció de directors de centres públics de Balears del curs 2020-2021.

Antoni Salvà Salvà 20 d'Abril de 2021 20 d'Abril de 2021 direcció, Projecte de direcció
Tríptic informatiu CFGM d’Olis d’Oliva i Vins (INAA22)

Tríptic informatiu del CFGM d’Olis d’Oliva i Vins (INAA22).

Antoni Salvà Salvà 23 de Març de 2021 23 de Març de 2021 cicle formatiu de grau mitjà, informació, olis d'oliva i vins, tríptic
Concreció Curricular. Criteris de promoció i titulació.

Concreció curricular amb els criteris de promoció i titulació per al curs 2020-2021. Aprovada al Consell Escolar de 18/03/2021.

Antoni Salvà Salvà 23 de Març de 2021 23 de Març de 2021 concreció curricular, documents institucionals, promoció, titulació
Concreció Curricular. Pràctiques per a l’ensenyament semipresencial.

Concreció curricular aprovada pel Claustre de 25/11/2020 i el Consell Escolar de 25/11/2020 per al desenvolupament de l’ensenyament semipresencial com a resultat de la implantació del Pla de Contingència per al curs 2020-2021.

Antoni Salvà Salvà 10 de Desembre de 2020 10 de Desembre de 2020 concreció curricular, ensenyament semipresencial, pla de contingència
Programació General Anual i programacions dels departaments didàctics. Curs 2020-2021

Programació General Anual i programacions dels departaments didàctics de l’IES Binissalem. Curs 2020-2021.
La programació general anual és un instrument bàsic de planificació i organització del centre. Ha de contenir la proposta organitzativa i curricular que, amb caràcter anual, elabora el centre, com a concreció del… Llegeix més»

Antoni Salvà Salvà 10 de Desembre de 2020 10 de Desembre de 2020 competències clau, criteris de qualificació, progamació general anual, programació
Modificació del ROF pel que fa a l’ús de dispositius mòbils

Modificació que es va consensuar amb la comunitat educativa el curs 2015-2016 (aprovat en el CE de 28/01/2016) quant a l’ús de dispositius mòbils. En una posterior modificació (Claustre de setembre de 2019 i ratificada pel CE) es va acordar que els dispositius mòbils (telèfons)… Llegeix més»

Antoni Salvà Salvà 27 de Setembre de 2020 6 d'Octubre de 2020
Pla d’Atenció a la Diversitat

Durant el curs 2011-12 es va elaborar el Pla d’atenció a la diversitat segons el que regula l’article 5 del decret 39/2011 pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius.

Antoni Salvà Salvà 27 de Setembre de 2020 6 d'Octubre de 2020 Atenció a la diversitat, PAD
Projecte Lingüístic del Centre (PLC)

El projecte lingüístic de centre, com a part del projecte educatiu, té com objectiu que tot l’alumnat assoleixi, en acabar el període d’escolarització obligatòria una competència adequada en català, castellà i una llengua estrangera. El PLC de l’IES Binissalem ha estat revisat durant el curs… Llegeix més»

Antoni Salvà Salvà 27 de Setembre de 2020 6 d'Octubre de 2020 PLC, projecte lingüístic del centre
Reglament d’Organització i Funcionament (ROF)

Cada institut ha de concretar l’organització pràctica de tots els elements, tan humans com materials, que formen part del centre. El document en que es fa aquesta concreció s’anomena reglament d’organització i funcionament i el de l’IES Binissalem ha estat elaborat durant el cursos 07-08,… Llegeix més»

Antoni Salvà Salvà 27 de Setembre de 2020 6 d'Octubre de 2020 reglament d'organització i funcionament

No hi ha cap document.

Veient 1-10 de 17 documents