Consell Escolar

Composició:

  • Directora i presidenta: Laura Cuenca 
  • Cap d’estudis: Margalida Batle
  • Secretari: Catalina Pons
  • Representant de l’Ajuntament: Xesca Mir
  • Representants dels/les mestres: Antònia Serra, Esperança Serra, Amparo Camarena, Joan Siquier i Joana M. Boscana
  • Representant de l’AMIPA: Jaume Munar
  • Representants de famílies: Antònia M. Salleres, Ana Servera, Joan Miquel Payeras, M. Magdalena Siquier

Acords del Consell Escolar: