Accés al GestIB

Accés GestIB famílies

Per millorar la comunicació amb les famílies, a partir del curs vinent volem fomentar l’accés de les famílies a l’aplicatiu GestIB, perquè els pares i mares que encara no sou usuaris i ho desitgeu, pogueu mitjançant internet, consultar dades acadèmiques (horari, qualificacions, transport escolar, calendari, faltes d’assistència, circulars, llibres de text…) i gestionar altres qüestions de l’àmbit escolar relatives als vostres fills (justificar faltes d’assistència, intercanviar missatges amb els tutors…)

 

SOL·LICITUD D’ACCÉS

A l’aplicatiu GestIB s’hi accedeix per mitjà d’un usuari (núm. del DNI amb la lletra “e” davant; ex: e12345678) i una contrasenya, els quals podreu obtenir fent arribar a la secretaria l’imprès de sol·licitud (que trobareu a peu de pàgina) amb tots els camps degudament emplenats. És imprescindible incloure una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil.

Una vegada rebuda la vostra sol·licitud us farem arribar un missatge al telèfon mòbil amb una contrasenya inicial provisional indicant un enllaç on haureu de finalitzar el tràmit modificant la contrasenya rebuda dins les primeres 24 hores.

La contrassenya té una validesa d’un any. En cas de no recordar-la o que hagueu deixat passar les 24 hores per canviar-la, haureu d’omplir un formulari en la mateixa aplicació i se us tornarà a enviar un SMS amb una nova contrassenya provisional.

 

ALTRES QÜESTIONS

Aquells pares que ja teniu accés però que no recordau la contrasenya o bé aquesta ha caducat, podeu sol·licitar el seu reinici directament des de la pàgina inicial del GestIB (“He oblidat la contrasenya”)

Per altra banda, heu de saber que en cas de tenir més d’un fill matriculat en centres que utilitzin el GestIB és suficient fer una única sol·licitud d’accés. Ara bé, també heu de tenir en compte que els comptes d’usuari són personals i intransferibles, així idò, si els dos progenitors volen tenir accés al Gestib, han de fer una sol·licitud per a cadascun.

Podeu trobar el tutorial de l’aplicació clicant AQUÍ.

GestIB famílies: disposeu de la versió escriptori i de la versió per a mòbils.