Escola matinera

L’escola disposa del servei d’Escola Matinera. 

L’horari és de 7’30h. a 9’00h.