La Nostra Escola

El CEIP Son Basca es va inaugurar el 2006. Som una escola laica, activa i inclusiva, de titularitat pública que depenem de la Conselleria d’Educació i Universitats. Acompanyam els alumnes d’educació infantil i d’educació primària en el seu projecte de creixement personal i educatiu.

Al CEIP Son Basca fomentam una actitud curiosa, crítica i investigadora del nostre alumnat. Els reptes, la presa de decisions, la comunicació i el treball de les emocions són els factors clau per garantir l’acompanyament i l’aprenentatge competencial d’aquests.

Ara com ara, El CEIP Son Basca és el CEIP més gran de sa Pobla. En l’actualitat Son Basca compta amb un total de 22 grups, 425 alumnes, 46 mestres, 1,5 ATE, 1 bidell, 0,5 auxiliar administrativa, personal municipal de neteja i 3 monitores d’escola matinera i menjador. Algunes hores / dies a la setmana o al mes, també comptam amb l’acompanyament de la PTSC, la fisioterapeuta educativa i de serveis UVAI externs com AMADIP, EAC, etc.

COORDINAM LA NOSTRA TASCA…

  • Amb l’A.M.I.P.A.
  • Amb l’Ajuntament de sa Pobla.
  • Amb la Conselleria d’Educació i Universitats. 
  • Amb el CEP d’Inca i CFIRDE.
  • Amb la UIB.
  • Amb altres centres educatius.