Horari de l’escola

L’horari lectiu de l’escola és de dilluns a divendres de 9 a 14h. 

Des de fa alguns cursos escolars l’escola va incorporar les entrades relaxades, la qual cosa permet a les famílies arribar al centre des de les 8’55h. fins les 9’10h. Pregam puntualitat dins aquest marge de 15 minuts.

A més, el centre disposa de:

    • El servei d’escola matinera de 7.30 a 9h.

    • Servei de menjador de 14 a 16h.

    • Servei d’activitats extraescolars de 16 a 17h.

El dia de visita de les famílies és dilluns de 14 a 15h. Cal haver sol·licitat cita prèviament amb la tutora o tutor.

L’horari de direcció és 

L’horari de secretaria és