Trets Identificatius del centre

El CEIP Son Basca, actualment, està en un procés de disseny d’un procés participatiu per renovar i actualitzar el PEC del centre. Aquest, també està relacionat, a través del Programa de Millora i Transformació (PMT), en poder compartir i definir els trets identificatius actuals del centre.  Per fer-se una mica una idea, volem compartir amb vosaltres en quins programes, plans i projectes de millora i transformació hi participam on es poden intuir aquests trets identificatius:

 • Programa de lideratge per a l’aprenentatge (Educaixa i CFIRDE).
 • Programa de centres col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
 • Programa per a l’orientació, l’avenç i l’enriquiment educatiu i el Pla estratègic per a la millora de l’èxit educatiu de tot l’alumnat (PEM) (PROA+ modalitat A).
 • Pla de millora i transformació de centres educatius (PMT).
 • Centres educatius promotors de salut (CEPS).
 • Aprenentatge i Servei (APS) a la Serra de Tramuntana.
 • Programa de llengua àrab i cultura marroquina (PLACM).
 • Programa d’Estades Pedagògiques a centres educatius.
 • Programa Pilot Experimenta!
 • Programa Robotib (Nivell 1 i 2).
 • Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic.
 • Programa d’educació emocional.
 • Programa d’auxiliars de conversa.
 • Projecte de Patis Verds com a espais educatius que fomenten l’aprenentatge.
 • Programa LLigams, Escola de Famílies, Famílies a l’Escola.
 • Programa Creant Vincles per a famílies nouvingudes.
 • Programa de Dinamitzadors Lingüístics.
 • Programa d’Escacs als centres escolars.
 • Dinamització de la Biblioteca Escolar i foment de la lectura.
 • Projecte Erasmus+: Som escoles blaves!
 • Projecte de creació de CEIPIESO Son Basca.

També vos compartim el tríptic que férem a les Portes Obertes del curs 20-21 on es plasmen alguns trets bàsics.