Trets Identificatius del centre

Els projectes en els quals participa l’escola i per tant defineixen les nostres característiques com a centre educatiu són els següents:

 • Pla de millora de centre: els espais  i altres metodologies innovadores
 •  Pla lector
 • Programes amb coordinació amb Serveis Socials:
  • Programa d’acollida
  • Programa de suport
  • Programa d’educació emocional sistèmic
 •  Programa de reutilització de llibres de la Conselleria i de l’Ajuntament
 • Projecte centre col·laborador amb UIB per a pràctiques dels graus de mestres, per a observacions, per als treballs de fi de grau…
 • Pla TIC: l’hora del codi 
 •  Participació en el Programa de “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar”
 • Programa d’auxiliar de conversa en llengua anglesa
 • Programa de llengua àrab i cultura marroquina (PLACM)